Brandskyddslaget har säkra brandskyddslösningar
Brandskyddslaget är den största brandskyddskonsulten i Sverige och har 15-årsjubileum 2004.
- Mottot är att med kundens behov och önskemål i centrum, skapa så kostnads/nyttoeffektiva brandskyddslösningar som möjligt. Detta sker  inom ramen för gällande lagstiftning i kombination med ett fackmannamässigt konsultansvar, säger en av delägarna Staffan Bengtson.
Sedan starten har Brandskyddslaget gått från att vara tre delägare till i dag 25 medarbetare. Vad som utmärker Brandskyddslagets anställda är att de här finns många olika kompletterande kunskaper; från doktorer, civilingenjörer till mer praktiker.
Brandskyddslaget arbetar med allt från vindsinredning på Östermalm till stora fartyg, som Silja Line t.ex. Företaget har också ett stort förtroende hos Statens Fastighetsverk som ansvarar för muséer och annan statlig egendom; t.ex. Nordiska Museet, Vasavarvet etc.
 
Nya projekt är bland annat Hotell Rival vid Mariatorget i Stockholm och den nya Försvarshögskolan. Utlandsarbete svarar för en del av omsättningen; t.ex. Ikea i Moskva, sjukhus på Malta, olika projekt i Danmark och Norge. Filialer finns i Malmö och Karlstad.
- Som brandskyddskonsulter har vi också ett ansvar att medverka till en ekologisk hållbar utveckling.  Därför arbetar vi mot förbättringar av vårt miljöarbete. Det gäller att uppfylla våra kunders förväntningar och samhällets miljölagstiftning och krav utan att göra avkall på brandskyddet , säger Staffan Bengtson.
 
Brandskyddslaget har sedan starten varit involverad i flera tusen projekt, här följer några utvalda:
- ABB Business Center, Stockholm
- ALFA Köpcentrum, Riga
- Astrid Lindgrens barnsjukhus
- Globen
- Citytunneln, granskning av beräkningar (två parallella 6 km långa tunnlar som förbinder järnvägarna norr och söder om Malmö)
- Kista Science Tower, Stockholm (Sveriges blivande högsta hus med bland annat glasfasader, trycksatta trapphus och överglasade gårdar)
- Moderna museet, Stockholm (brandskyddsprojektering av ett annorlunda museum)
Brandskyddslaget har dessutom på flera sätt deltagit i framtagandet av Statens Haverikommissions rapport om branden i Makedoniska föreningens lokaler i Göteborg 1998 där 63 ungdomar dog. Rapporten med beteckningen RO 2001:02 finns tillgänglig på Statens räddningsverks hemsida, http://www.srv.se/.

Brandskyddslaget

Bransch:
Säkerhet / Tjänster

Telefon: 08-4424250
Fax: 08-4424262


Email:
staffan.bengtson@brandskyddslaget.se

Hemsida:
www.brandskyddslaget.se

Adress:
Brandskyddslaget
Box 9196
10273 STOCKHOLM

| 13 SENASTE FÖRETAGEN